Αρχική Σελίδα Η εταιρεία μας Προϊόντα Πελάτες Ποιότητα Επικοινωνία English Version
     ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ         ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ
     ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
     ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ ΕΝΣΑΚΙΣΤΙΚΑ
        »ΖΥΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΧΛΙΑ
            ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 3-10 κιλων
            ΚΑ-102

        »ΖΥΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΧΛΙΑ
            ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 25-50 κιλων
             KA-502

        »ΖΥΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΣΥΡΤΗ
           ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 25-50 κιλων
             ΣA-502

        »ΖΥΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ
            ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 25-50 κιλων
             ΤΑ-502

        »ΖΥΓΙΣΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ
            ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
             25-50 κιλων ΤΜΒ-502

        »ΖΥΓΙΣΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ
           ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 25-50 κιλων
            ΚΚ-ΜΒ-501

        »ΖΥΓΙΣΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ
            ΒΜΒ-504

        »ΖΥΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΧΛΙΑ
            ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΒ-502

        »ΖΥΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ
            ΣΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΡΟΗΣ

        »ΖΥΓΙΣΤΙΚΟ ΡΟΗΣ
        »ΖΥΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΣΑΚΩΝ
        »ΖΥΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ
              ΖΥΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΑΚΟΥ
              & ΒΑΛΒΙΔΑΣ KB-502-A

     ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ         ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ
     ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΖΟΩΤΡΟΦΩΝ
     ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ         ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ
     ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
     ΣΥΡΑΠΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ
     ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΡΟΛΛΩΝ
designed and developed by intersoft

Ζυγιστικά ενσακιστικά >> Ζυγιστικό ροής


Ζυγιστικό έλεγχου παραγωγής δυνατότητα ζύγισης εως 40 τόνων την ωρα