Αρχική Σελίδα Η εταιρεία μας Προϊόντα Πελάτες Ποιότητα Επικοινωνία English Version
     ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ         ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ
     ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
     ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ ΕΝΣΑΚΙΣΤΙΚΑ
     ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ         ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ
     ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΖΟΩΤΡΟΦΩΝ
     ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ         ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ
     ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
     ΣΥΡΑΠΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ
        »ΑΥΤΟΜΑΤΟ               ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
        »ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ
        »ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ME               ΦΑΣΑ
        »ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ               ΔΙΠΛΩΤΙΚΟ
        »ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕ               ETIKETA
     ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΡΟΛΛΩΝ
designed and developed by intersoft

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ >> ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ


αυτοματη συγκολλητική μηχανή ιδανική για σάκους ανοιχτού στομίου ε ως 50 kg 200-250 σακια ανα ωρα